فروش ملک صلح عمری- گروه حقوقی لاوین

فروش ملک صلح عمری

صلح عمری از جمله واژگان حقوقی است که ممکن است با آن مواجه شده باشید. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین ضمن ارائه تعریفی ساده از این واژه حقوقی، در خصوص فروش ملک صلح عمری نیز مطالب مفید و کاربردی را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

تعریف صلح عمری

صلح عمری عقدی است که بر اساس آن شخص حق استفاد از مال یا منافع مال خود را برای مدت عمر خود، عمر متصالح (شخصی که با او صلح شده است) یا عمر شخص دیگر برای خود نگه می‌دارد و عین مال را به متصالح واگذار می‌نماید.

عموماً صلح عمری در موردی منعقد می‌شود که پدر یا مادر تصمیم دارند ملکی را به یکی از فرزندان خود واگذار نمایند که او مالک ملک باشد. اما می‌خواهند تا خودشان زنده هستند حق استفاده از ملک متعلق به خود آن‌ها باشد. در این صورت عین ملک منتقل می‌شود اما حق استفاده از ملک برای مالک باقی می‌ماند.

فروش ملک صلح عمری

در خصوص ملکی که با صلح عمری به دیگری منتقل می‌شود باید گفت که مالک به مدت عمر شخصی که در قرارداد انتقال می‌آید، حق استفاده از ملک را ندارد. در واقع در این مدت حق استفاده متعلق به دیگری است. لازم به ذکر است، این موضوع مانع از این نیست که مالک نتواند با رعایت حق عمری ملک را به دیگری واگذار نماید. بنابراین چنانچه خریدار از حق عمری آگاه باشد و با رعایت حق عمری ملک را بخرد این معامله صحیح است و می‌تواند به همین شکل ملک به خریدار منتقل شود.

فروش ملک صلح عمری- دپارتمان حقوق املاک و اراضی لاوین

تعریف حق رقبی و سکنی

حق انتفاع از ملک می‌تواند تحت هر یک از عناوین عمری و رقبی و سکنی باشد:

حق عمری: در حق عمری، حق انتفاع به مدت عمر شخصی واگذار می‌شود؛

رقبی: در رقبی، حق انتفاع برای مدت معینی واگذار می‌شود؛

سکنی: در سکنی، حق انتفاع مربوط به سکونت در ملک است. قانون مدنی برای هر یک از این موارد تعریفی ارائه می‌نماید:

– ماده 40 قانون مدنی:

«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند».

– ماده 41 قانون مدنی:

«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد».

– ماده 42 قانون مدنی:

«رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد».

– ماده 43 قانون مدنی:

«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود».

تنظیم سند صلح عمری

در صلح عمری سند انتقال همانند موارد معمول تنظیم شده و مالکیت ملک به انتقال گیرنده منتقل می‌شود. اما انتقال دهنده حق استفاده از ملک را به مدت عمر خود یا شخصی ثالث برای خود نگه می‌دارد. این موضوع در سند انتقال ذکر می‌شود. در این صورت انتقال گیرنده یا خریدار تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اقدامی در مورد ملک نماید که با حق عمری منافات داشته باشد. اما می تواند نسبت به انتقال ملک خود با رعایت حق عمری اقدام نماید.

در پایان توصیه می‌شود اگر در رابطه با موضوع فروش ملک صلح عمری نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین دارید، به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکیل ملکی با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید. وکلای متخصص ما در دپارتمان  حقوق املاک و اراضی آماده‌ی ارائه خدمات حقوقی با کیفیتی متفاوت در این رابطه به شما می‌باشند.

پرسش و پاسخ مرتبط

صلح عمری چیست؟

صلح عمری قراردادی است که بر اساس آن شخصی حق استفاده از مال یا منافع مال خود را برای مدت عمر خود یا شخص دیگری، برای خود نگه می‌دارد و مالکیت مال را به دیگری انتقال می‌دهد.

آیا فروش ملک صلح عمری جایز است؟

فروش ملک صلح عمری در صورتی صحیح است که خریدار از این موضوع که منافع ملک برای مدت زمان معینی در اختیار دیگری است، آگاه باشد.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین