دستور فروش مال مشاع

دستور فروش مال مشاع

ملک مشاع در مواردی قابل تقسیم نیست. در این موارد پس از صدور گواهی عدم افراز توسط اداره ثبت، هر یک از شرکاء می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش مال مشاع را بنمایند. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین اطلاعات کاربردی در خصوص موضوع دستور فروش مال مشاع را به شما ارائه خواهیم داد.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین
شروع مشاوره حقوقی آنلاین
درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره تلفنی
درخواست وکیل
درخواست وکیل

مال مشاع چیست؟

چنانچه مالی وجود داشته باشد که دو یا چند شخص هر کدام حصه‌ای (سهم معین فرد در شراکت) از آن مال را به طور مشترک مالک باشند، آن مال مشاع است. مال مشاع می‌تواند منقول یا غیر منقول باشد. استفاده از مال مشاع و هر گونه تصرف در آن مستلزم اذن و تراضی همه شرکاء می‌باشد. بنابراین در صورتی که این توافق حاصل نشود شرکاء می‌توانند تقاضای تقسیم مال مشاع را از دادگاه بنمایند.

در این خصوص باید توجه داشت که اگر مال مشاع ملک باشد باید تقسیم آن به اداره ثبت تقدیم شود. اداره ثبت بررسی خواهد نمود که آیا ملک قابل افراز می‌باشد یا خیر. چنانچه اداره ثبت ملک را غیر قابل افراز تشخیص دهد، گواهی عدم افراز را صادر نموده و به متقاضی تحویل می‌دهد تا متقاضی از طریق دادگاه تقاضای دستور فروش ملک را بنماید.

دستور فروش مال مشاع چیست؟

چند نفرکه در یک ملک به صورت مشاع مالک هستند باید با اجازه یکدیگر از ملک بهره‌برداری نمایند. به عبارت دیگر هیچ یک از شرکاء حق ندارد در ملک مشاع بودن اجازه سایر شرکاء تصرفی نماید. بنابراین بسیار پیش می‌آید که شرکاء در استفاده از مال مشاع با هم توافق ندارند. در این صورت راه و چاره قانونی تقاضای تقسیم مال مشاع است.

ملک مشاع در مواردی قابل تقسیم نیست. مانند اینکه ملک مشاع یک واحد آپارتمان باشد. در این موارد پس از اینکه اداره ثبت محل گواهی عدم افراز صادر می‌نماید، شخصی که خواهان تقسیم است می‌تواند از دادگاه تقاضای دستور فروش ملک مشاع را بنماید. در این صورت چنانچه موانع قانونی موجود نباشد، دادگاه دستوری متضمن فروش ملک از طریق مزایده صادر می کند و اجرای احکام دادگاه، از طریق مزایده ملک را به فروش می‌رساند و بهای ملک را بین شرکاء به نسبت سهم آن‌ها تقسیم می‌نماید.

دستور فروش مال مشاع غیر قابل اعتراض است.

مراحل گرفتن گواهی عدم افراز ملک از اداره ثبت

مراحل دریافت گواهی عدم افراز ملک از اداره ی ثبت به شرح زیر است:

1- هر یک از مالکین مشاع می‌تواند به اداره ثبت مراجعه و تقاضای افراز ملک را به اداره ثبت تسلیم نماید؛

2- اداره ثبت پرونده را به یکی از کارشناسان خود ارجاع می‌کند تا بررسی و اعلام نظر نماید که با توجه به وضعیت ملک و قوانین و مقررات مربوطه آیا ملک قابل افراز می‌باشد یا خیر؟ چنانچه اداره ثبت ملک را غیر قابل افراز تشخیص دهد، یک گواهی متضمن این موضوع که ملک غیر قابل افراز است را به متقاضی تسلیم می‌کند تا متقاضی از طریق دادگاه تقاضای دستور فروش مال مشاع را بنماید؛

3- چنانچه اداره ثبت ملک را قابل افراز تشخیص دهد راساً نسبت به افراز ملک اقدام می‌کند و پس از تفکیک حصه متقاضی، نسبت به صدور سند افزاری به نام متقاضی اقدام می نماید.

نحوه اجرای دستور فروش مال مشاع در دادگاه

در خصوص نحوه اجرای دستور فروش مال مشاع در دادگاه نکات زیر را می‌توان ذکر نمود:

1- باید توجه داشت که دستور فروش همانطور که از عنوان آن پیداست صرفاً یک دستور است و حکم قضائی نیست. بنابراین این دستور غیر قابل اعتراض است؛

2- پس از صدور دستور فروش، اجرای احکام دادگاه، ملک را جهت ارزیابی و تعیین قیمت به یک کارشناس ارجاع می‌نماید. نظر این کارشناس قابل اعتراض است و حسب نظر اجرای احکام می‌تواند تا چند هیأت نیز کارشناسی تجدید شود؛

3- پس از آن ملک با قیمت پایه کارشناسی به مزایده گذاشته می‌شود؛

4- مالکین و اشخاص ثالث می‌توانند در مزایده شرکت نمایند؛

5- پس از فروش ملک بهای آن توسط اجرای احکام به هر یک از مالکین به نسبت سهم آنها پرداخت می‌گردد؛

6- چنانچه اجرای احکام در انجام مزایده و ارزیابی ملک رعایت موازین قانونی را ننماید می‌توان ابطال مزایده را از دادگاه درخواست نمود. در صورت ابطال مزایده اجرای احکام باید مجدداً تشریفات مزایده ملک را برگزار نماید.

لازم به ذکر است، اگر در رابطه با موضوع دستور فروش مال مشاع نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل ملکی یا ثبت درخواست پذیرش وکالت دارید، به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید. در سایت گروه حقوقی لاوین خدمات حقوقی به صورت تخصصی و با کیفیتی متفاوت ارائه می‌شوند. 

پرسش و پاسخ مرتبط

منظور از دستور فروش چیست؟

دستور فروش دستوری است که دادگاه با تقاضای هر یک از مالکین ملک مشاعی که اداره ثبت گواهی عدم افراز آن را صادر نموده است، صادر می‌کند و در نتیجه آن ملک مشاع از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

منظور از مال مشاع چیست؟

مال مشاع مالی است که دو یا چند شخص با سهم معینی از آن مال با یک دیگر شریک می‌باشند. این مال می‌تواند منقول یا غیر منقول باشد.

دادگاه دستور فروش کدام یک از املاک را صادر می نماید؟

دادگاه دستور فروش املاک مشاعی را صادر می نماید که اداره ثبت آن‌ها را غیر قابل افراز تشخیص دهد.

آیا دستور فروش قابل اعتراض است؟

با توجه به این موضوع که دستور فروش فقط یک دستور صادره از سوی دادگاه است و حکم قضایی محسوب نمی‌شود، قابل اعتراض نیست.

آیا امکان ابطال مزایده‌ای که به دنبال دستور فروش برگزار می‌شود وجود دارد؟

در صورتی که اجرای احکام قوانین و مقررات مربوط به این موضوع را رعایت نکند، می‌توان ابطال مزایده را از دادگاه درخواست نمود.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین”