تصویر دادخواست الزام به تنظیم سند- گروه حقوقی لاوین

دادخواست الزام به تنظیم سند

طرح هر دعوی حقوقی به موجب دادخواست نیازمند رعایت تشریفات و شرایط شکلی خاصی است که در صورت عدم رعایت این شرایط علاوه بر اتلاف زمان، خسارات دادرسی هنگفتی را متحمل خواهیم شد. در واقع تنظیم دادخواست، نقطه شروع و مهم‌ترین مرحله یک پرونده حقوقی است. در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نیز شرایط شکلی و نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرد تا پرونده در مسیر درست قرار گرفته و احتمال و شانس پیروزی در دعوی مطروحه بالا رود.

در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین خواننده را با مفهوم دادخواست و شیوه نگارش ان با هدف جلوگیری از رد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یا رد دعوی ان اشنا می‌کنیم. خوانش دقیق مطالب به مخاطب محترم توصیه می‌گردد.

درخواست تنظیم دادخواست
درخواست تنظیم دادخواست
شروع مشاوره حقوقی آنلاین
شروع مشاوره حقوقی آنلاین
درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره تلفنی

دادخواست چیست؟

دادخواست شیوه رسمی طرح دعوی در محاکم دادگستری برای رسیدگی به امور حقوقی است. برای طرح یک دعوای حقوقی مهم‌ترین موضوع نحوه تنظیم دادخواست حقوقی، به عنوان نقطه عطف رسیدگی است. به موجب ماده 48 قانون ایین دادرسی مدنی: « شروع رسیدگی در دادگاه با تقدیم دادخواست است».

شرایط اساسی دادخواست

مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارت است از:

1– دادخواست باید کتبی باشد؛

2– دادخواست باید در فرم چاپی مخصوص تقدیم شود؛

3– دادخواست باید به زبان فارسی باشد؛

ضمانت اجرای عدم رعایت هریک از موارد فوق عدم پذیرش دادخواست خواهد بود.

4– در دادخواست باید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خواهان درج شود؛

5– نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده باید به نحو دقیق نوشته شود. در حال حاضر با ثبت نام افراد در سامانه ثنا و استعلام مشخصات خوانده از طریق وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد وی، این اطلاعات در دسترس خواهان قرار می‌گیرد.

6– خواهان باید جهت تعهد یا همان علتی را که مبنای استحقاق خود می‌داند در دادخواست قید کند و این جهت می‌تواند عمل حقوقی مانند یک عقد یا قرارداد یا واقعه حقوقی مانند ارث و یا حکم قانون باشد. در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی جهت تعهد همان قرارداد یا مبایعه نامه یا قولنامه ای است که در ان فروشنده تعهد به تنظیم سند داده است.

7– حتی الامکان تصریح به ادله اثبات دعوی اعم از دلیل یا امارات قضایی و قانونی؛

8– ضمیمه کردن تصویر مستندات و مدارک؛

9– ضمیمه کردن تصویر مدرک اثبات کننده سمت چنانچه دادخواست توسط شخصی غیر از خواهان (وکیل، وصی، قیم، ولی قهری و غیره) تقدیم شود؛

 10– تعیین خواسته و تقویم خواسته در دعاوی مالی.

در نظر داشته باشید، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی مالی محسوب می شود و از این رو بهای خواسته باید تعیین گردد. بهای خواسته در تعیین مرجع صالح به رسیدگی، امکان شکایت از رای و محاسبه هزینه دادرسی اثر دارد.

در صورتیکه در زمان تقدیم دادخواست تعیین بهای خواسته ممکن نباشد و دعوی مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی درامدهای دولت مصوب 1373 باشد، مانند دعوی مطالبه اجرت المثل، خسارت، نفقه و غیره، خواهان باید مبلغی را علی الحساب درج نماید. در این صورت دادگاه صالح با ارجاع امر به کارشناس مربوطه میزان دقیق ان را مشخص می‌کند.

ضمانت اجرای عدم رعایت موارد فوق، حسب مورد رد دادخواست یا دعوی خواهد بود.

دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

در صورتی که نمی‌خواهید با قرار عدم صلاحیت دادگاه مواجه شوید، به هنگام تقدیم دادخواست می‌بایست قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی را رعایت نمایید.

الف- صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی بر اساس صنف (اداری یا قضایی)، نوع (عمومی یا اختصاصی) و درجه (بدوی یا تجدیدنظر) مشخص می‌شود. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه بدوی (عمومی حقوقی) تقدیم شود.

ب- صلاحیت محلی

اگر مال موضوع سند، منقول باشد، دادگاه صالح با توجه به میزان خواسته تقویم شده مشخص می‌گردد:

1- طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 در صورتی که میزان خواسته تا صد میلیون تومان باشد، دادگاه صلح، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؛

2- در صورتی که میزان خواسته بیش از صد میلیون تومان باشد، طبق مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند.

اما اگر مال موضوع سند یک مال غیر منقول مانند یک ملک باشد دادگاه محل وقوع ملک یعنی دادگاهی که ملک در حوزه قضایی ان واقع شده است صالح به رسیدگی است.

خوانده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

خوانده ردیف اول در این دعوا شخصی است که سند مالکیت به نام اوست. چنانچه نام شخص دیگری در این قسمت نوشته شود به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده، دعوی رد خواهد شد. البته جهت اثبات و احراز نقل و انتقال، ایادی ماقبل (فروشندگان و خریداران سابق) نیز طرف دعوی و خوانده ردیف دوم و سوم قرار می‌گیرند.

تصمیم دادگاه در مورد اول محکومیت و الزام به تنظیم سند و در مورد سایرین قرار رد دعوی ( به دلیل عدم توجه دعوا) خواهد بود.

لازم به ذکر است، چنانچه متعهد اصلی فوت کرده باشد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث قانونی متوفی طرح می‌شود. چنانچه نام متوفی به عنوان خوانده نوشته شود قرار عدم استماع (عدم پذیرش دعوی) صادر خواهد شد.

تصویر دادخواست الزام به تنظیم سند- گروه حقوقی لاوین

خواسته دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، عنوان خواسته، الزام به تنظیم سند رسمی است و معمولاً علاوه بر آن عبارات دیگری بسته به اینکه خوانده کدام یک از تعهدات قراردادی خود را انجام نداده باشد نیز ذکر می‌شود. به عنوان مثال تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و غیره.

دقت و توجه در نحوه نوشتن و انتخاب خواسته در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به شدت تأکید می‌گردد. در غیر این صورت دادخواست و دعوی با ایرادات متنوعی مواجه می‌گردد. از این رو توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی از وکیل حقوقی و یا وکیل ملکی گروه حقوقی لاوین مشاوره حقوقی دریافت نمایید یا تنظیم دادخواست خود را به وکلای لاوین بسپارید. لاوین کیفیت خدمات را تضمین می‌نماید.

 شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

در این قسمت خواهان باید شرحی مختصر و مفید از چگونگی انتقال و مستندات مالکیت خود ذکر کند. همچنین اشاره به تاریخ معهود برای حضور در دفترخانه و انقضای آن ضروری است.

با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی یکی از تعهدات مهم مندرج در قرارداد است بهتر است به عنوان مستندات قانونی، به اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و مواد مرتبط به آن یعنی مواد 10،190،191،220،222 و 223 قانون مدنی، استناد شود.

همچنین، مشخصات دقیق مال موضوع معامله مطابق مبایعه نامه یا قولنامه از جمله موارد مهم در شرح دادخواست است. چنانچه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک ملک باشد، نشانی ملک، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ،مساحت و حدود آن نیز ذکر می‌شود.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در صورت فقدان قرارداد

در صورتی که قراردادی (مبایعه نامه، قولنامه و غیره) که وقوع معامله بین طرفین را ثابت کند در میان نباشد، خواهان باید وقوع معامله و عقد فی‌مابین خود و خوانده را به طریقی دیگر مانند اماره تصرف و شهادت شهود و رسیدهای پرداخت ثمن و غیره اثبات نماید. به طور مثال خواسته وی در این مورد باید اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی باشد.

رد دعوی

قرار رد دعوی یکی از قرارهای قاطع و تصمیم دادگاه قبل از ورود به ماهیت است که با صدور آن پرونده از مرجع رسیدگی کننده خارج می‌شود. این قرار در صورت طرح ایرادات در مقام دفاع از سوی خوانده و یا استرداد دعوی از سوی خواهان صادر می‌گردد.

روش دفاعی خوانده در پرونده حقوقی به دو بخش دفاع ماهوی و دفاع شکلی تقسیم می‌شود. ایرادات شکلی صرفاً ناظر بر شکل و شیوه طرح دعوا است و به اصل و اساس ادعای خواهان و ماهیت دعوی ارتباط ندارد. هر دعوی که در دادگاه مطرح می‌شود باید واجد شرایطی باشد که در صورت وجود یا فقدان یکی از شرایط مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با ایراد خوانده مواجه شده و منجر به صدور قرار رد دعوی یا عدم صلاحیت گردد. مهلت طرح این ایرادات حتی الامکان تا پایان اولین جلسه رسیدگی است. همچنین در صورتی که دادگاه نیز متوجه وجود ایراد شود، مطابق قانون رأساً و بدون نیاز به ایراد از سوی خوانده اقدام خواهد کرد.

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، رعایت و انجام ملزومات و مقدمات تنظیم سند ضرورت دارد. عدم توجه به هر یک از این موارد منجر به رد دعوی خواهد شد.

1– چنانچه ملک موضوع سند در رهن یا بازداشت باشد، ابتدا می بایست از دادگاه الزام خوانده به فک رهن را تقاضا کرد. یکی از موانع الزام به تنظیم سند توقیف بودن مال موضوع سند است؛ در این مواقع خواسته به یکی از صورت‌های ذیل درج می‌شود:

الف– الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به همراه الزام به فک رهن؛

ب– الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن (رهن گیرنده)؛

2– در صورتی که در قرارداد، تاریخ معینی برای تنظیم سند درج نشده باشد لازم است موضوع تنظیم سند با تعیین دفترخانه و تاریخ مشخص با اعطای مهلت عرفی جهت تهیه مقدمات تنظیم سند از طرق اظهارنامه رسمی به فروشنده ابلاغ شود؛

3– چنانچه مال موضوع سند، مورد نقل و انتقالات دیگری قرار گرفته باشد، بایستی تمامی ایادی (خریداران و فروشندگان سابق) خوانده دعوی قرار گیرند تا با تجمیع آن‌ها به مالک رسمی برسیم. در این حالت دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام می‌گیرد  و شخصی که سند به نام اوست الزام به تنظیم سند شده و نسبت به سایرین قرار رد دعوی صادر می‌گردد.

4– چنانچه فروشنده مالک واقعی مال موضوع سند نباشد یا به اصطلاح معامله فضولی باشد، خریدار ابتدا باید این موضوع را اثبات نماید؛

5الزام به اخذ پایان کار؛

6-الزام به اخذ مفاصا حساب مالیاتی؛

7– الزام به پرداخت عوارض شهرداری؛

8- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی.

بنابراین چنانچه خوانده به تعهدات خود در قرارداد عمل نکرده باشد، بسته به مورد ممکن است در ردیف خواسته در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علاوه بر الزام به تنظیم سند، حسب مورد الزام به انجام تعهد، الزام به تحویل مبیع، مطالبه وجه التزام قراردادی، الزام به اخذ پایان کار، الزام به تکمیل مورد معامله و غیره ذکر شود و لازم است ملزومات و مقدمات صدور سند اگر مهیا نشده است موضوع خواسته قرار گیرد.

تصویر دادخواست الزام به تنظیم سند- گروه حقوقی لاوین

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به اخذ پایان کار

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی (محل وقوع ملک)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مطابق قرارداد شماره 1234 مورخ 1399/03/12 شش دانگ یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی 40 (با مشخصات مندرج در قرارداد) را با مساحت 50 متر مربع از خوانده خریداری نموده و کلیه تعهدات قراردادی را انجام داده ام و مبیع نیز به تصرف اینجانب داده شده است.

مطابق با قرارداد مذکور، خوانده مکلف بوده در تاریخ 20/04/1400 ضمن انجام مقدمات تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار، در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند را به نام اینجانب انتقال دهد. لکن متاسفانه مطابق گواهی عدم حضور دفترخانه و همچنین ارسال اظهارنامه، در تاریخ معهود، به تعهدات خود عمل ننموده است و موجبات خسارات فراوانی را به اینجانب فراهم آورده است.

لذا با تقدیم دادخواست حاضر و با استناد به اصل صحت، اصل لزوم قراردادها، الزام خوانده به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی از محضر آن مقام محترم، مورد استدعاست.

با سپاس و تجدید احترام

پرسش و پاسخ مرتبط

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت چه کسی باید باشد؟

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت کسی که سند به نامش بوده و همچنین کسی که در خصوص انتقال تعهدی داده است، تقدیم شود. همچنین برای اجرای حکم و اثبات معاملات انجام شده، ایادی ماقبل (خریداران و فروشندگان پیشین) نیز طرف دعوا قرار گرفته تا پس از احراز معاملات حکم به الزام فروشنده که سند به نام اوست داده شود.

در صورتی که ملک موضوع سند رسمی در رهن باشد، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی چگونه باید تنظیم شود؟

چنانچه ملک موضوع سند در رهن یا بازداشت باشد، ابتدا می بایست از دادگاه الزام خوانده به فک رهن را تقاضا کرد. در این مواقع خواسته به یکی از صورت‌های ذیل درج می‌شود:
الف– الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به همراه الزام به فک رهن؛
ب– الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن (رهن گیرنده).

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”