الزام به تنظیم سند رسمی- گروه حقوقی لاوین

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از نتایج معاملات است. در این نوشتار در خصوص این موضوع مطالب مفید و کاربردی را به شما ارائه خواهیم داد. توصیه می‌شود اگر در رابطه با این موضوع نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین دارید، به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکیل ملکی با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید. وکلای متخصص ما در دپارتمان حقوق املاک و اراضی آماده ارائه خدمات حقوقی با کیفیتی متفاوت در این رابطه به شما می‌باشند.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین
شروع مشاوره حقوقی آنلاین
درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره تلفنی
درخواست وکیل
درخواست وکیل

موارد تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه

هنگامی که شما ملکی را که دارای سند است معامله می‌کنید اعم از زمین، آپارتمان، خانه یا باغ، فروشنده ملک را می‌فروشد و متعهد می‌گردد در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی به نام شما حاضر شود.

چنانچه فروشنده از انجام این تعهد خود امتناع نماید شما می توانید الزام وی به حضور در دفترخانه و تنظیم سند را از دادگاه درخواست کنید. در این راستا نخستین گام طرح دعوا و تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است. در این خصوص تفاوتی ندارد که شما ملک را به صورت شش دانگ خریداری نموده یا بخشی از ملک را به صورت مشاع خریداری کرده باشید؛ در هر صورت می‌توانید این دعوی را علیه فروشنده مطرح نمایید.

دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

به هنگام طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌بایست قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه‌ها را رعایت نمایید. از آنجا که دعوی الزام به تنظیم سند یک دعوی حقوقی است، دادگاه‌ حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. بنابراین باید دادخواست الزام به تنظیم سند را به دادگاهی که ملک موضوع دعوی در حوزه آن واقع است تسلیم کنیم.

مدارک مورد نیاز جهت اثبات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

جهت اثبات دعوای مذکور باید اقدامات زیر را انجام داد:

۱. باید دادخواست را نوشته و در دادخواست مالکین رسمی ملک یعنی کسانی که سند در اداره ثبت به نام آن‌ها است را به عنوان خوانده قرار دهیم. شایان ذکر است چنانچه ما مستقیماً ملک را از مالکین رسمی خریداری نکرده‌ایم و شخص یا اشخاص دیگری ملک را با سند عادی از مالکین خریداری نموده‌اند و سپس به ما فروخته‌اند، این اشخاص همگی باید در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خوانده دعوی در دادخواست مذکور نام برده شوند؛

۲. تصویر مبایعه‌نامه و یا هر مدرک دیگری که در مورد معامله وجود دارد باید ضمیمه دادخواست شود و در ستون دلایل و منضمات (پیوست ها) استعلام از اداره ثبت نیز اضافه شود؛

۳. اگر مالک رسمی یا هر یک از اشخاصی که قرار است به عنوان خوانده آن‌ها را در دادخواست ذکر کنیم فوت کرده باشند باید ورثه آن٬ها را طرف دعوی قرار دهیم و لازم است گواهی انحصار وراثت را نیز ضمیمه دادخواست نماییم.

توصیه می‌شود چنانچه قصد طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دارید به وکیل متخصص در حقوق املاک و اراضی مراجعه نمایید.

موارد رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

به دلایل بسیار زیادی ممکن است دادگاه این نوع دعوا را رد کند. عمده این دلایل به شرح ذیل می باشد:

۱. سند رسمی ملک به نام خواندگان نباشد؛

۲. سند رسمی ملک در رهن باشد؛

۳. سند رسمی ملک بازداشت باشد؛

۴. ملک دارای شرایط صدور سند رسمی نباشد؛

۵. معامله توسط فروشنده فسخ شده باشد؛

۶. تنظیم سند مشروط به شرایطی باشد که آن شرایط محقق نشده باشد.

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

این دعوا از دعاوی مالی است و در دعاوی مالی شما باید هزینه دادرسی را پرداخت کنید. برای مشخص شدن هزینه دادرسی شما باید خواسته خود را تقدیم دادگاه کنید. در این دعوی، ملک بر اساس قیمت منطقه‌ای تقویم می شود و شما بر اساس آن باید هزینه دادرسی را باید پرداخت نمایید.

مواد قانونی مرتبط

الف- ماده ۳۳۸ قانون مدنی: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم؛

ب- ماده ۳۳۹ قانون مدنی: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود؛

ج- ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود؛

د- ماده ۲۲۰ قانون مدنی: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند؛

ه- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

شایان ذکر است حسب مورد با توجه به شرایط معامله ممکن است مواد قانونی دیگری نیز به عنوان مستند دعوی وجود داشته باشد و این موضوع منحصر به موارد ذکر شده در بالا نیست.

پرسش و پاسخ مرتبط

در چه زمانی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نزد دادگاه مطرح می‌شود؟

 اگر فروشنده ملک از تعهد خود مبنی بر حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری نماید، خریدار می تواند الزام وی را از دادگاه درخواست نماید.

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را دارد؟

دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند چگونه محاسبه می‌شود؟

دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین